در پی برگزاری مسایقه کتابخوانی آذرخش کربلا اطلاعات مربوط به شرایط سهمیه ی این سفر اعلام شد.