بیانیه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در واکنش به نامه رئیس جمهور برای تغییر روسای برخی د
واکنش اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل به نامه تغییر روسای دانشگاه ها : رسانه‌ای شدن نامرسوم نامه به وزیر علوم منجی نمایی از چهره رئیس‌جمهور استرسانه‌ای شدن نامرسوم نامه به وزیر علوم منجی نمایی از چهره رئیس‌جمهور است
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در بیانیه ای نسبت به نامه رئیس جمهور برای تغییر روسای برخی دانشگاه های تهران واکنش داد.
در این بیانیه آمده است: نگرانیم رسانه ای شدن نامرسوم نامه رئیس جمهور به وزیر علوم در این باره، یک منجی نمایی از چهره رئیس جمهور و توجیه افکار عمومی باشد و نگرانیم این طرح نیز مانند طرح تفکیک جنسیتی با همکاری و هماهنگی با وزیر علوم جناب آقای دانشجو صورت گرفته تا در فضایی دروغین تلاش شود رئیس جمهور منجی آزادی بیان معرفی شود.

متن این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جامعه دانشگاهی ایران اسلامی
اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح میشود امام خمینی(ره)
بر همگان واضح است که دانشگاه بعنوان مهمترین عنصر در ایجاد کادری متخصص در جامعه از اهمیت بسزایی برخودار است؛ دانشگاه ها بر اصولی قوام دارند که یکی از آنها روح حاکم بر محیط و جامعه دانشگاهی است.

با خبر شدیم جناب آقای رئیس جمهور در نامه ای به وزیر علوم از وی خواسته است تا برخی روسای دانشگاه‌های تهران را بنا به آنچه \”رویکرد سیاست زده و غیرعلمی و یا احیانا امنیتی توسط مدیران\” عنوان شده است، برکنار نماید.

در این باره چند نکته قابل تامل است که بایستی با جامعه دانشگاهی ایران اسلامی طرح شود:

۱- چرا تصمیمات دانشگاهی آقای رئیس جمهور چون مخالفت برنامه ریزی شده و قابل تامل با طرح تفکیک جنسیتی و نیز نامه به وزیر علوم در خصوص برکناری برخی از روسای دانشگاه های تهران در ایامی مطرح می شود که یا دانشگاه‌ها تعطیل است و یا در آستانه تعطیلی به سر می برد؟

لذا چنین تصمیمی بیش از هرچیزی اقدامی نمایشی- انتخاباتی است چرا که رئیس جمهور مدت هاست که از دانشگاه فاصله گرفته و این دلسوزی! برای دانشگاه اگر نامش سوءاستفاده از فضای خاموش دانشگاه ها نباشد، قطعا بهره برداری و گروکشی سیاسی است.

۲- چگونه است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دانشگاه ها دستخوش تغییرات سیاسی قرار گرفته است؟ نگرانیم رسانه ای شدن نامرسوم نامه رئیس جمهور به وزیر علوم در این باره، یک منجی نمایی از چهره رئیس جمهور و توجیه افکار عمومی باشد و نگرانیم این طرح نیز مانند طرح تفکیک جنسیتی با همکاری و هماهنگی با وزیر علوم جناب آقای دانشجو صورت گرفته تا در فضایی دروغین تلاش شود رئیس جمهور منجی آزادی بیان معرفی شود.

۳- باید از آقای رئیس جمهور پرسید منظورشان از رویکرد امنیتی در دانشگاه ها چیست؟ رویکرد امنیتی در دانشگاه ها حرف نادرستی است که سالها از سوی بیگانگان و معاندین در فضای دانشگاه منتشر می شود و اگر آقای رئیس جمهور چنین تلقی ای از فضای دانشگاهی دارند، این خود دلیلی بر بیگانه بودن با این فضاست چراکه علی رغم تلاش عده ای برای مخدوش نشان دادن فضای دانشگاه، عرصه دانشگاهی به سیاهی تصویر شده دروغین نیست.

۴- معتقدیم آنچه سبب نگارش نامه به وزیر علوم و پس از مدتی انتشار آن در فضای رسانه ای گردیده است نه آن دلایلی است که در نامه به آن عطف داده شده است بلکه تنها دستمایه ای برای نیل به اغراض سیاسی و البته با طعم انتخاباتی است. جنبش دانشجویی علی رغم مهم دانستن حفظ فضای آرام دانشگاهی در آستانه انتخابات تاکید می کند در برابر رفتارهای قابل تامل با اغراض سیاسی انتخاباتی کوتاه نخواهد آمد.
والسلام