جمله حجت الاسلام طاهری نماینده حجت‌الاسلام محمدیان، غلامرضا خواجه سروی، معاون فرهنگی وزارت علوم؛ دکتر ثقفی، رئیس دانشگاه شاهد، حجت الاسلام هادوی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شاهد و پرویز امینی کارشناس مسائل سیاسی از حاضران این برنامه بودند.