برای دوست عزیزمان،عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل آقای معین رئیسی طلب شفای عاجل از خداوند متعال داریم