اولین نشست فعالان داشجویی دانشگاه یزد
اولین نشست فعالان دانشجویی دانشگاه یزد در سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳برگزار شد…در این جلسه که روز بیست و چهارم شهریور ماه با حضور آقایان شاهمرادی(دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد) دهش (مسیول بسیج داشجویی) اسماعیلی(مسیول جامعه اسلامی) یزدانی (مسیول هییت فاطمیون) به میزبانی انجمن اسلامی برگزار شد ؛ حاضران پیرامون ثبت نام خوابگاه دانشجویان جدید الورود داشگاه یزد و همچنین هماهنگی برنامه های مهرماه به بحث و گفتگو پرداختند.
در پایان جلسه مقرر شد جلسه بعدی به میزبانی جامعه اسلامی هفته آینده برگزار شود.