نخستین جلسه شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد برگزار شد…برگزاری نخستین جلسه شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد در این جلسه که در تاریخ بیست و نهم شهریورماه برگزار شد؛ دبیران واحدهای مختلف انتخاب و معرفی شدند. که اسامی آن ها بدین شرح است :
۱ – دبیر تشکیلات : مرتضی شاهمرادی
۲- قائم مقام تشکیلات : خانم رحیمی
۳- دبیر فرهنگی : محمد جاد حیدری
۴- دبیر سیاسی: محمدرضا للگانی
۵- دبیر تبلیغات: سید مهدی طباطبایی
۶- دبیر علمی صنفی: فرهاد مختاریان
۷- قائم مقام فرهنگی: خانم عبداللهی
۸- قائم مقام سیاسی: خانم آتشین
۹- قائم مقام علمی صنفی: خانم زارعان
۱۰- محمد بهاری: عضو اصلی
حاضران در مورد مورد برنامه های آتی انجمن به بحث و گفت وگو پرداختند.