معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه یزد اظهار داشت: از بهمن ماه سال گذشته تاکنون ۱۰ عنوان کتاب در دانشگاه یزد منتشر شده که این کتابها هم اکنون در کتابفروشی های تهران و یزد و مخزن کتاب دانشگاه یزد موجود است.
دکتر سید محمد تقی المدرسی از جمله این کتابها به کتاب \”درآمدی بر مهمترین مسائل و مفاهیم نظامی استراتژیک معاصر\” تالیف الهام رسولی ثانی آبادی، \”فرهنگ آموزش و یادگیری\” تالیف مریم کیان، \”آب و هواشناسی همدیدی\” تالیف کمال امیدوار، \”\”Fundamental Concepts in Information Theory and Coding تالیف جمشید ابویی، \”هیدرولوژی شهری\” تالیف غلامعلی مظفری،\” ساخت قدرت و حکومت در ایران از آغاز تا انقلاب مشروطیت\” تالیف منصور طرفداری اشاره کرد.
وی کتاب \”وطن دوستی از دیدگاه اسلام\” تالیف علیمحمد میرجلیلی، \”توابع یک متغیره مختلط\” تالیف مظاهری تهرانی، \”زمین شناسی اقتصادی\” تالیف امیرحسین کوهساری و \”انسان شناسی بازی\” تالیف سید محسن سعیدی مدنی را از دیگر تالیفات دانشگاه یزد از بهمن ماه ۹۲ تا شهریورماه ۹۳ اعلام کرد.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر کتابهای یاد شده، بیش از ۱۵ کتاب نیز برای چاپ در فاصله زمانی بهمن ۹۲ تا شهریور ۹۳ مصوب شده است.
دکتر المدرسی، بررسی و تحلیل دیدگاه شمس تبریزی درمورد عارفان، روش های پیشرفته آماری در منابع طبیعی، مدیریت شبکه های کامپیوتری، اندیشه های شهرسازی در آثار متفکران ایرانی و مسلمان، کلیدهای رویارویی با مشکلات رایج کودکان و نوجوانان، هیدرولوژی آب های زیرزمینی، جستاری بر سرمایه فکری، مدیریت کیفیت و بهره وری، Higher order Discontinuity method in rock fracture mechanics، ژئوفیزیک در باستان شناسی، تکنیک های تصمیم گیری چند منظوره در برنامه ریزی شهری، کاربرد هوش مصنوعی در مطالعات آب و خاک، راهنمای نگارش پیشنهادنامه پژوهشی، تغذیه برای تمرین و ورزش، سنجه های نوین مدیریت ریسک سرمایه گذاری، مواد مرکب بر پایه سرامیک ها را عناوین کتابهای مصوب در دست پیگیری برای چاپ اعلام کرد.
وی تاکید کرد: برای چاپ و انتشار این کتابها مراحل مختلفی طی شده و داوری های بسیاری بر روی آنها انجام شده و از نظر علمی مورد تایید هستند.
معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خرید تجهیزات آزمایشگاهی برای دانشگاه یزد ادامه داد: بیش از ۷۲۰ میلیون تومان خریدی که برای تجهیز آزمایشگاه ها هزینه شده، در دولت تدبیر و امید تامین بودجه شده است.
المدرسی عنوان کرد: این مبلغ حدود بیش از سه برابر مبلغی است که در سال گذشته صرف این امر مهم شده بود و با تلاش مسؤولان دانشگاه محقق شد.
وی با اشاره به برخی ابهاماتی که برای برخی مسؤولان در مورد تجهیزات آزمایشگاهی ایجاد شده است، تصریح کرد: لیست تجهیزات و جزئیات قیمت و دیگر مشخصات در حوزه معاونت پژوهش و فناوری موجود است.
المدرسی افزود: خرید این تجهیزات رشد و بالندگی علمی را به ارمغان می آورد و نتایج آن در چند ماه بعد نمایان خواهد شد.
وی یادآور شد: علاوه بر تجهیزات برای تامین کتب و منابع علمی دانشگاه یزد هم گام های اساسی برداشته شده است و اهمیت این موضوع به خصوص وقتی کاملا آشکار می شود که توجه کنیم در برخی از سال های گذشته حتی یک جلد کتاب برای کتابخانه مرکزی دانشگاه خریداری نشده است.