طبق گزارش معاونت آموزشی دانشگاه یزد شروع کلاس ها از تاریخ ۲۲ ام شهریور ماه می باشد و تقویم آموزشی به صورت زیر می باشد…

[attachment=3]