معاونت دانشجویی دانشگاه یزد از فعالیت رستوران دانشگاه در تمام روزهای هفته با تنوع غذایی و کیفیت بالا و قیمت مناسب به منظور تأمین رفاه اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان در محل سالن غذاخوری مرکزی واقع در رو به روی دانشکده منابع طبیعی خبر داد.معاونت دانشجویی دانشگاه یزد از فعالیت رستوران دانشگاه در تمام روزهای هفته با تنوع غذایی و کیفیت بالا و قیمت مناسب به منظور تأمین رفاه اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان در محل سالن غذاخوری مرکزی واقع در رو به روی دانشکده منابع طبیعی خبر داد.
دکتر علی مروتی در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی دانشگاه گفت: سال های گذشته دانشجویان بر اساس نرخهای مصوب صندوق رفاه از غذای دانشجویی بهره مند می شدند و در سلف دانشجویی این اعداد و ارقام مصوب صندوق رفاه است که دانشگاه یزد هیچ گونه دخالتی در کم و زیاد کردن آن‌ها ندارد. البته در کنار آن نیز غذای نوع دو دانشجویی با قیمت بیشتر و با کیفیت نسبتا بهتری به دانشجویان عرضه می شده است. وی افزود: اما در سال تحصیلی جدید این ابهام به وجود آمده بود که غذای نوع دو از سلف دانشجویی حذف شده است در صورتی که این اطمینان وجود دارد که در کنار سلف دانشجویی که در آن غذا با نرخ مصوب صندوق رفاه به دانشجویان عرضه می شود غذای نوع دو دانشجویی با تنوع بیشتر و کیفیت مطلوب و با احتساب یارانه و بدون رزرو قبلی در رستوران دانشگاه جایگزین شده است.
وی تصریح کرد: هر دانشجو صرفا می تواند یک غذا به قیمت یارانه ای از سلف دانشجویی و با رزرو قبلی و یا از رستوران بدون رزرو قبلی استفاده نماید. بنابراین شرط اصلی جهت استفاده از یارانه خود در رستوران دانشگاه عدم رزرو ناهار سلف اصلی است و نیازی به رزرو غذای رستوران نیست.
شایان ذکر است اطلاعیه مربوط به رستوران دانشگاه و نحوه استفاده از آن ضمن درج در سایت دانشگاه به ایمیل تمام اعضای هیأت علمی، کارکنان و دانشجویان ارسال شده است.
اطلاعیه رستوران دانشگاه یزد
اطلاعیه مربوط به سایت