طبق اعلام بانک مرکزی متقاضیان وام ازدواج که به شعب بانک‌ها مراجعه کرده‌اند، حداکثر طی دو ماه می‌بایست مدارک خود را تکمیل کنند، در غیر این صورت نام آن‌ها از سامانه مربوطه حذف می‌شود.روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: متقاضیان دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج که تا کنون به سامانه یاد شده مراجعه کرده و پس از دریافت کد رهگیری به شعبه تعیین شده مراجعه و نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کرده اند، موظف هستند پس از پذیرش توسط شعب بانک ها حداکثر ظرف دو ماه نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام نمایند .

در صورت عدم تکمیل مدارک، نام متقاضی از سامانه مربوطه حذف می گردد تا امکان بهره مندی سایر متقاضیان در صف از تسهیلات مذکور فراهم گردد.