مدیر امور اداری دانشگاه یزد از اعطای تسهیلات وام مسکن اعضای هیأت علمی و پی گیری های این حوزه برای افزایش برخی از تسهیلات اعطایی به کارکنان این دانشگاه اعم از عضو هیأت علمی و کارمندان خبر داد.
سید محمد زارع با بیان اینکه….مدیر امور اداری دانشگاه یزد از اعطای تسهیلات وام مسکن اعضای هیأت علمی و پی گیری های این حوزه برای افزایش برخی از تسهیلات اعطایی به کارکنان این دانشگاه اعم از عضو هیأت علمی و کارمندان خبر داد.
سید محمد زارع با بیان اینکه بابت ساخت واحد مسکونی تسهیلات یک میلیارد ریالی با نرخ بهره ۲۱ درصد در دوره مشارکت ساخت و ۲۲ درصد در دوره فروش اقساطی با طول مدت بازپرداخت حداکثر تا ۲۰ سال به اعضای هیأت علمی تعلق می گیرد، گفت: بابت خرید واحد مسکونی نیز این تسهیلات با نرخ بهره ۲۲ درصد و با طول مدت بازپرداخت حداکثر تا ۲۰سال ارایه خواهد شد.
وی همچنین اظهار داشت: دانشگاه پیگیر افزایش میزان تسهیلات وام تعمیر و بازسازی مسکن، خرید خودرو و کالای بادوام برای کارکنان اعم از اعضای هیأت علمی و کارمندان بوده و پس از قطعی شدن میزان تسهیلات یادشده، جزییات آن به اطلاع دانشگاهیان خواهد رسید.
برای اطلاع از جزئیات اعطای تسهیلات اینجا کیلیک کنید.