پیام رییس دانشگاه یزد به مناسبت آغاز سال تحصیلی 94-93
رییس دانشگاه یزد همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، در پیامی با اشاره به ربع قرن تلاش دانشگاهیان این دانشگاه و حمایت های مسؤولان استانی و کشوری، \”تلاش مبتنی بر دانش\” را سرلوحه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و پشتیبانی دانشگاه یزد برای رسیدن به جایگاه برجسته ملی و بین المللی عنوان کرد.رییس دانشگاه یزد همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، در پیامی با اشاره به ربع قرن تلاش دانشگاهیان این دانشگاه و حمایت های مسؤولان استانی و کشوری، \”تلاش مبتنی بر دانش\” را سرلوحه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و پشتیبانی دانشگاه یزد برای رسیدن به جایگاه برجسته ملی و بین المللی عنوان کرد.

متن پیام دکتر محمد صالح اولیاء بدین شرح است:
دانشگاه یزد امسال وارد بیست و ششمین سال تحصیلی خود شده است. ربع قرن تلاش دانشجویان، کارکنان، استادان و مدیران دانشگاه در کنار حمایت های مسؤولان استانی و کشوری نهال نوپای دانشگاه را به درختی تناور و ثمربخش تبدیل کرده است. درعین حال هم قابلیت‌های نهفته در دانشگاه و منطقه و هم انتظارات جامعه بسیار فراتر از جایگاه فعلی دانشگاه است. با وجود همه محدودیت ها و مشکلات و چالش هایی که فراروی دانشگاه قرار دارد آینده روشنی را می توان تصور کرد که در آن کسب جایگاه برجسته ملی و بین المللی دور از دسترس نخواهد بود.
آینده را خودمان باید بسازیم.\”تلاش مبتنی بر دانش\” باید سرلوحه ما در انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و پشتیبانی قرار گیرد. دست همه همکاران و دانشجویان را در این حرکت فراگیر به گرمی می فشارم و از خداوند بزرگ می خواهم به ما توفیق قرار گرفتن در راه خود عطا نماید.