اعضای شورای دانشگاه در نشست روز گذشته خود با برگزاری ترم تابستان در سال جاری موافقت نکردند. این شورا در ادامه با تأسیس سه رشته جدید در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین راه اندازی یک مرکز تحقیقاتی و ارایه سه رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد به صورت آموزش محور و مجازی موافقت کرد.

 

به گزارش دریافتی از دبیرخانه شورای دانشگاه، در جلسه یادشده، مقررشد امسال هیچگونه درسی به استثنای دروس پروژه، کارورزی و کارآموزی در ترم تابستان ارایه نشود. در ادامه با تأسیس رشته های ژنتیک و بیوتکنولوژی در مقطع کارشناسی روزانه در دانشکده علوم پایه، مدیریت هتلداری در مقطع کارشناسی روزانه در دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری و آمار اجتماعی و اقتصادی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده ریاضی موافقت شد. البته در مورد رشته هتلداری مقرر شد در صورت تصویب نهایی این رشته در شورای گسترش آموزش عالی، به هنگام اعلام ظرفیت برای پذیرش دانشجو، متناسب با تعداد اعضای هیأت علمی برای رشته مدیریت هتلداری، ظرفیت اعلام شده، در شورای آموزشی و شورای دانشگاه به تصویب برسد.

اعضای شورای دانشگاه همچنین با درخواست حوزه معاونت پژوهش و فنآوری دانشگاه برای تأسیس مرکز مدیریت و مطالعات کاربردی انرژی خورشیدی ایران موافقت کردند.

بر اساس مصوبه دیگر این نشست، ایجاد رشته های مخابرات امن، مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم بهره وری و آموزش زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی ارشد به صورت آموزش محور و مجازی به تصویب رسید.

در این نشست همچنین درباره تمرکز مدیریتی آزمایشگاه های دانشگاه در آزمایشگاه مرکزی، تکمیل بهنگام صفحات فارسی و انگلیسی اعضای هیأت علمی در وبسایت دانشگاه و نقش مؤثر آن در ترفیع سالانه ایشان، تکمیل منصفانه و دقیق فرم های ارزیابی کارکنان و همچنین تشکیل شورای تحصیلات تکمیلی در دانشکده ها بر اساس ماده ۱۴ آیین نامه مدیریت دانشگاه ها بحث و تبادل نظر شد.

تأکید بر اجرای برخی از قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه، رعایت تناسب ساعات موظفی با مسؤولیت های اجرای، نحوه جذب دانشجویان خارجی و استفاده از فرصت های مطالعاتی داخلی و خارجی و همچنین لزوم برنامه ریزی دانشکده ها برای برگزاری هرچه بهتر امتحانات پایان ترم با همکاری دایره امتحانات حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح شد.

در این جلسه همچنین به پاس تلاش های ارزنده آقای دکتر محمدتقی صادقی در برگزاری دوره آموزشی که با همکاری بانک توسعه اسلامی (IDB)، کمیته همکاری های علمی و فن آوری و سازمان کشورهای  اسلامی  (COMSTECH)   در تاریخ سوم  تا هفتم اسفند ۱۳۹۳ به میزبانی دانشگاه یزد برگزارشد، لوح سپاس و نشان درجه سه دانشگاه به وی اعطا شد.