اتحادیه حقوق شهروندی آمریکا اعلام کرد گزارش جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره آمریکا حاکی از صدها مورد نقض حقوق بشر در ایالات متحده است.

به گزارش خبرنگار انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه؛ به نقل از اسپوتنیک، جمیل داور مدیر اتحادیه حقوق شهروندی آمریکا اعلام کرد که گزارش جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره آمریکا حاکی از صدها مورد نقض حقوق بشر در ایالات متحده است.

براساس این گزارش، سازمان ملل از واشنگتن خواسته تا مانع از ادامه نقض حقوق بشر علیه خانواده و کودکان مهاجران و همچنین بررسی گزارش‌ سنا درباره شکنجه در زندان‌ها شده است.

گزارش شورای حقوق بشر ۳۸۴ پیشنهاد مکتوب برای بهبود وضعیت حقوق بشر در آمریکا برای اجرای به دولت این کشور ارائه داده است.