مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت: با توجه به اینکه نظام تعیین شهریه در دانشگا‌ه‌های غیر دولتی پراکنده بوده است آئین نامه‌ای برای بهبود این امر تنظیم شده است تا نظام یکپارچه‌ای را برای شهریه مراکز غیر دولتی تعیین کنیم، البته این آئین نامه نهایی شده و ظرف دو هفته آینده به موسسات ابلاغ می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه میزان شهریه دانشگاه‌های دولتی چطور ارزیابی می‌شود افزود: شهریه موسسات و دانشگاههای دولتی غالبا هیئت امنایی تعیین می‌شود چنانچه این پیشنهادات به ستاد معاونت آموزشی وزارت علوم داده می‌شود که پس از بررسی به آنها اعلام می‌شود.
شریعتی نیاسر تصریح کرد: هم‌اکنون بیشتر دانشگاه‌ها پیشنهادات خود را به ما داده‌اند اما دانشگاه‌هایی که در بازده زمانی تعیین شده پیشنهاد خود را به ما نداده‌اند ما خودمان به آنها کمک می‌کنیم.
وی اظهار داشت: میزان پیشهاد ۱۵ تا ۲۰ درصدی شهریه برخی از دانشگاه‌ها به تناسب بزرگی و کوچکی دانشگاه‌ها، شرایط اقلیمی، شرایط منطقه‌ای مشخص می‌شود که به آنها این پیشنهادات داده می‌شود البته این امر در هیئت امنا تصویب می‌شود و سپس اجرایی می‌شود.
وی در پاسخ به سوال  دیگری مبنی بر اینکه آیا امکان دارد که شهریه برخی از دانشگاه‌ها تا ۲۵ درصد افزایش داشته باشند، اظهار داشت: اگر دانشگاهی بخواهد شهریه را تا ۲۵ درصد افزایش دهد ما حرفی نداریم به هر حال تایید هیئت امنای آن دانشگاه است، چرا که وقتی دانشگاهی هیئت امنا داشته باشد متناسب با تصمیم و مصوبات هیئت امنای آن دانشگاه برنامه ریزی صورت می گیرد.