دانشگاه مازندران در نظر دارد تعدادی از دروس عمومی، پایه و تخصصی را در دوره تابستان ۹۴ ارائه نماید. کلیه دانشجویان دانشگاه های دولتی، غیردولتی، پیام نور و… سراسر کشور، با ارائه معرفی مهمانی از دانشگاه محل تحصیل، می توانند در این دوره ثبت نام نمایند. در صورت تمایل و کسب اطلاعات بیشتر، به آدرس اینترنتی دانشگاه به نشانی www.umz.ac.ir مراجعه نمایند.

دانشگاه رازی کرمانشاه، بدین وسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، دانشگاه رازی براساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه از دانشجویان متقاضی استفاده از ترم تابستانی با شرایط ثبت نام می نماید. www.razi.ac.ir

دانشگاه دامغان؛ بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند ترم تابستانی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ در دانشگاه دامغان برگزار خواهد شد. دانشگاه در نظر دارد دروس عمومی و پایه را (در صورت به حد نصاب رسیدن) در قالب ترم تابستان ۱۳۹۴ ارائه نماید، لذا دانشجویانی که متقاضی اخذ دروس برای ترم تابستان می باشند لازم است از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ لغایت ۱۳۹۴/۰۲/۰۴ به وب سایت معاونت آموزشی دانشگاه به آدرس http://educational.du.ac.ir مراجعه و نسبت به ثبت دروس خود اقدام نمایند.

دانشگاه ملایر: دانشجویان محترم می توانند با ارسال ایمیل به آدرس زیر دروس پیشنهادی خود را اعلام نموده تا در صورت به حد نصاب رسیدن ارائه گردند. summer_94@malayeru.ac.ir

دانشگاه شاهرود؛ به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند دانشگاه شاهرود ترم تابستان سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ را  به دو صورت حضوری و مجازی برای دانشجویان این دانشگاه و سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ارائه مینماید. اطلاعات بیشتر را در shahroodut.ac.ir ملاحظه فرمائید.

دانشگاه بجنورد؛ قصد دارد در ترم تابستان سال تحصیلی ۹۴-۹۳ دروس عمومی و پایه را به صورت حضوری طبق ارائه نماید. جهت اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه مراجعه نمایید. http://ub.ac.ir

دانشگاه سیستان و بلوچستان؛ در نظر دارد تعدادی از دروس عمومی و پایه را که در جدولی مندرج می باشد در صورت رسیدن به حد نصاب در تابستان ۴۹۳۱ ارائه نماید. لذا خواهشمند است جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص مدارک مورد نیاز،هزینه ها و زمان ثبت نام از تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۰ به آدرس www.usb.ac.ir مراجعه نمایند.

 

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به اطلاعیه های بعدی مندرج در وب سایت دانشگاه به نشانی www.azaruniv.ac.ir مراجعه نمائید.

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دروس معارف عمومی، پایه و برخی از دروس تخصصی را با شرایط خاص برگزار می نماید. دانشجویان علاقه مند جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی stu.gau.ac.ir مراجعه نمایند.