حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در گرگان گفت: حکم قطعی صادر شده برای پرونده مهدی هاشمی ۱۰ سال حبس است و این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر تایید شد.

اژه ای خاطرنشان کرد: سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی مهدی هاشمی توسط دادگاه تجدید نظر با رعایت قانون ۱۳۴ قانون اساسی تأئید شد؛ البته ایشان اتهامات دیگری در کیفرخواست داشت که برخی از آن در دادگاه بدوی ادغام شد، طبق نظر دادگاه بدوی اتهامات وارده عناوین مختلف داشت اما یک فعل جرم محسوب نمی شد لذا در یک جرم واحد ادغام شد ضمن اینکه برخی اتهامات مانند جاسوسی نیز رد شد.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: طبق قانون ۱۳۴ قانون اساسی حکم مجازات در قوه قضائیه برای کسی که سه جرم داشته باشد به این گونه است که حکم هر جرم به صورت مستقل بریده شده و اشد آن در نظر گرفته می شود و در مجموع سه حکم، اشد آن به عنوان حکم اصلی صادر خواهد شد.

وی افزود: اشد حکم اختلاس اگر با جعل همراه باشد ۷ تا ۱۰ سال و اگر بدون جعل باشد بین ۵ تا ۱۰ سال است که طبق قانون اشد آن یعنی ۱۰ سال در نظر گرفته شد، حکم ارتشا نیز از ۵ تا ۱۰ است که این نیز اشد آن یعنی ۱۰ سال در نظر گرفته شد، مسائل امنیتی نیز بین ۲ سال تا ۵ سال است که طبق همین ماده اشد آن یعنی ۵ در نظر گرفته شد لذا با این احتساب در نهایت ۱۰ سال حبس برای مهدی هاشمی بریده شد.