در بخشی از این اطلاعیه آمده است: اگرچه وزیر کشور در روزهای گذشته اعلام کرده بود “به هرگونه تجمع له یا علیه مسائلی که مورد وفاق ملی است مثل مسئله هسته ای مجوز نخواهیم داد” اما حقیقت آن است که مسئله ای که مورد وفاق ملیست دفاع از دست آورده ها و پیشرفت های علمی بخصوص پیشرفت های هسته ای است؛ نه روند مذاکرات هسته ای که در آن، طرف مقابل هر روز با گستاخی تمام امتیاز غیر معقول تری مانند بازرسی از مراکز نظامی را مطرح می کند و طرف ایرانی با انفعال و پنهان کاری از مردم، مواضع ضعیفی را اتخاذ می کند، و در عین حال در داخل کشور دستگاه های دولتی با مقابله با هر گونه روشنگری سعی در ایجاد فضای خیالی تحت عنوان “وفاق ملی بر سر روند مذاکرات” دارند. و این مصاحبه وزیر محترم کشور تنها اهرمی است برای بستن دهان منتقدان. دولت در این شرایط حتی به تجمعاتی که مرتبط با موضوع هسته ای هم نیست مجوز نمی دهد، حال مجوز برای موضوع هسته ای پیش کش.

متن اطلاعیه را در زیر می خوانید: 

بسم الله الرحمن الرحیم

جنبش دانشجویی مسلمان با سه ویژگی استقلال طلبی، آرمانگرایی و عدالتخواهی همواره تلاش می کند از میراث بزرگ امام خمینی(ره) که همانا استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است دفاع کند و برای حفظ نظام؛ تیغ بران نقد خود را بر گلو هر گروه و جریانی که بخواهد عدالت، استقلال، عزت ملی، منافع مردم و پیشرفت جمهوری اسلامی را زیر سوال ببرد می فشارد.

مبتنی بر همین اصل اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل و انجمن های زیر نظر اتحادیه در سراسر کشور و سایر اتحادیه ها و تشکل های دانشجویی نگاه نقادانه خود را به عملکرد دولت های مختلف داشته اند، اما در شرایط حساس کنونی که با زیاده خواهی های کشورهای غربی در طول مذاکرات هسته ای همراه بوده است و نحوه مواجهه دولت محترم یازدهم با این زیاده خواهی ها که باعث شده تا چالش های استقلال، امنیت، عدالت به ارمغان آورده شود و با گذاشتن همه سرمایه ی خود در سبد مذاکرات کشور را دچار یک رخوت، بی تحرکی و بی برنامگی رسانده است، انتقادات به این وضعیت را بیشتر کرده است.

در این بین نحوه برخورد با منتقدان در این دوران موجبات تاسف مردم و نخبگان را به همراه دارد. رئیس جمهوری که در ایام انتخابات خود را “حقوقدان” معرفی می کرد و در تجمعات مختلف از “دفاع از منتقدان و آزادی آنها در نقادی” سخن می راند؛ همواره خشم خود را نسبت به منتقدان روا می دارد و حتی با دانشجویانی که قرار است از مزار شهید بهشتی تا مزار خمینی کبیر راهپیمایی کرده و با آرمان های امام، انقلاب و رهبری تجدید میثاق کنند برخورد انتظامی ‏امنیتی و رسانه ای می کند.

اگرچه وزیر کشور در روزهای گذشته اعلام کرده بود “به هرگونه تجمع له یا علیه مسائلی که مورد وفاق ملی است مثل مسئله هسته ای مجوز نخواهیم داد” اما حقیقت آن است که مسئله ای که مورد وفاق ملیست دفاع از دست آورده ها و پیشرفت های علمی بخصوص پیشرفت های هسته ای است؛ نه روند مذاکرات هسته ای که در آن، طرف مقابل هر روز با گستاخی تمام امتیاز غیر معقول تری مانند بازرسی از مراکز نظامی را مطرح می کند و طرف ایرانی با انفعال و پنهان کاری از مردم، مواضع ضعیفی را اتخاذ می کند، و در عین حال در داخل کشور دستگاه های دولتی با مقابله با هر گونه روشنگری سعی در ایجاد فضای خیالی تحت عنوان “وفاق ملی بر سر روند مذاکرات” دارند. و این مصاحبه وزیر محترم کشور تنها اهرمی است برای بستن دهان منتقدان. دولت در این شرایط حتی به تجمعاتی که مرتبط با موضوع هسته ای هم نیست مجوز نمی دهد، حال مجوز برای موضوع هسته ای پیش کش؛ چنانچه هفته گذشته اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور درخواست تجمعی با موضوع “مبارزه با مفاسد اقتصادی” را خدمت وزارت کشور و استانداری استان تهران تقدیم کرد که در پاسخ وزارت کشور اعلام کرد “به هیچ تجمعی مجوز داده نمی شود”.

به دولت تدبیر و امید تذکر می دهیم که ایجاد فضای امنیتی و بستن دهان منتقدان به غیر از کند کردن روند پیشرفت جمهوری اسلامی نتیجه دیگری ندارد، و این نگاه غلط امنیتی موجبات سرخوردگی اجتماعی را فراهم خواهد کرد.

والسلام علی من التبع الهدی

اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه های سراسر کشور