دبیر تشکیلات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور در گفتگو با خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ متاسفانه در شرایط بدی قرار داریم. از یک سو مذاکرات در ابهام جدی پیگیری می شود و کمترین اطلاعاتی از جزییات مذاکره برای مردم روشن می شود و از سویی دیگر تطبیق های تاریخی گاه و بیگاه رییس جمهور محترم که نتیجتا موجب شکل گیری شبهه اعتقادی در افکار عمومی می شود، آزار دهنده است.

دبیر تشکیلات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاههای سراسر کشور با اعلام دغدغه درباره توافق پیش روی ایران با غرب گفت: دغدغه ها زمانی جدی تر می شود که حامیان توافق به هر قیمتی افرادی هستند که در صحن دانشگاه و در بی احترامی به مقام علم و دانش شبیه شاه قاجار می گویند: انرژی هسته ای می خواهیم چه کار؟!

میکاییل دیانی افزود: از سوی دیگر تطبیق های تاریخی رییس جمهور محترم که پیشتر هم فرموده بودند: کربلا درس مذاکره است، باعث می شود افکار عمومی تعریف دیگری از اصول حقه امامت و اسلام ناب را آن هم توسط شخصی در کسوت روحانیت بشنوند که خود اساسا یک تحریف است.

این فعال دانشجویی گفت: از این آزار دهنده تر سکوت برخی افراد صاحب تریبون و بزرگان درباره این ماجراست.

عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل اضافه کرد: در شرایطی که تهاجم شدید فرهنگی نسبت به اصول تشیع وجود دارد و در حالیکه جریان تکفیری داعش چهره اسلام رحمانی را مخدوش کرده است و از طرف دیگر تشیع انگلیسی مدام در شیعه بدعت گذاری می کند، اینکه از صلح امام حسن علیه السلام سوء تفسیر شود درست نیست.

وی در پایان گفت: انتظار بود مراجع و علمای بزرگوار حفظهم الله که همیشه چراغ راه جامعه مسلمان ایران در زدودن شبهات هستند،به این مسئله واکنش نشان می دادند و با اظهار نظر درباره این موضوع از تحریف تاریخ تشیع جلوگیری می کردند.