محمد ابراهیم اقبالی درباره جزییات سانحه شب گذشته (سوم مردادماه) قطار مسافری مشهد – اصفهان، گفت: خوشبختانه هیچ یک از مسافران این قطار که هنگام ورود به ایستگاه ده شور در ۲۵ کیلومتری طبس دچار سانحه شد، آسیب ندیدند و با قطار دیگری به مقصد اعزام شدند.

مدیرکل راه آهن شرق (طبس) درباره علت حادثه توضیح داد: با وجود اینکه هنوز علت حادثه به طور کامل مشخص نشده است، ولی به نظر می رسد سرعت قطار برای ورود به ایستگاه بالاتر از حد مجاز بوده وهمین عامل باعث خروج قطار از ریل شده است.