به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه ۱۳۹۴ را اعلام کرد.

خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح ذیل است:

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیرماه ۱۳۹۴ به عدد ۲۲۴٫۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۴ درصد کاهش یافت.

این شاخص در پایان تیر ماه ۱۳۹۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۴٫۲ درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه در ماه قبل ۱۶٫۲ درصد محاسبه شده بود که رقم تیر ماه حکایت از کاهش ۲ درصدی این شاخص دارد.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۳ معادل ۱۵٫۶ درصد است.