با تشکر از همراهی شما دانشجویان گرامی ثبت نام اولیه کبوتر حرم پایان یافت.نتیجه قرعه کشی روز شنبه از طریق همین سایت اعلام خواهد شد و ثبت نام نهایی از شنبه ۲۱ اذر تا تاریخ ۲۶ اذر ادامه دارد.

تعداد کل ثبت نام:۱۶۶۱

خواهران:۱۱۲۴

برادران:۵۳۷

لیست پذیرفته شدگان