احسان ابراهیمی،  با اشاره به نزدیک شدن به سالروز ملی فناوری هسته ای گفت: از ۲۰ فروردین سال ۸۵ تا دو سه سال اخیر دولتی ها و مسئولان مرتبط با صنعت هسته ای کشورمان به تشریح و رونمایی جدید از دستاوردهای نوین هسته ای می پرداختند.

وی تصریح کرد: در واقع با این کار سعی می کردند که مخاطب داخلی اقناع و اطمینان پیدا کند که پیشرفت با توان داخلی ممکن است. همچنین به بیرون مرزها هم پیام بدهند که صنعت هسته ای برای کشورمان یک سرمایه معامله ناپذیر است.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با بیان اینکه در دو سال اخیر با سرکار آمدن دولت یازدهم، دولت تصمیم بسیار خطیری را در بحث هسته ای گرفت، اظهار داشت: دولت درصدد هزینه کردن دستاوردی که برای کشور ما سرمایه محسوب می شد، بود؛ یعنی برای اولین بار است که ما به صنعت هسته ای کشور به چشم هزینه نگاه کنیم.

وی ادامه داد: امسال عملا روز بزرگداشت روز هسته ای باید به روز ارزیابی دستاوردهای برجام تبدیل شود، این پیشنهاد دولت به ملت است و ما از این تصمیم دولت استقبال می کنیم.

ابراهیمی افزود: بنده به عنوان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با احترام، از تمامی مسئولان دولتی برای ارائه تمامی دستاوردهای هسته ای کشورمان و تشریح آنها و حضور در دانشگاه دعوت می کنم.

وی گفت: این اولین بار است که از راه رفته در برجام صحبت می کنیم. دیگر این روزها باید در مورد ارزیابی برجام صحبت کنیم نه درباره آینده. بنا نبود که در برجام سرمایه و دستاورد هسته ای کشور به معامله گذاشته شود؛ قرار بود برجام دستاورد رفع مشکلات اقتصادی را به همراه داشته باشد.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران با بیان اینکه امسال منتظریم دولت با استفاده از افراد شناسنامه دار و با سواد به ارائه گزارش روشن از وضع اقتصاد کشور براساس دستاوردهای برجام بپردازد، افزود: میزان سرازیر شدن اموال ملی کشورمان به داخل مرزها، میزان اشتغال در حوزه های صنایع، میزان رکود تولیدات کشاورزی، دارویی و صنایع میانی… از جمله مواردی است که انتظار داریم دولت با اتکا به آمارها و گزاره های قابل اثبات آنها را ارزیابی کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بنده به نمایندگی از بسیج دانشجویی تهران از رئیس جمهور محترم و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت با حضور در دانشگاه تهران به ارائه این گزارش بپردازند و از این دعوت استقبال خواهیم کرد.