تعدادی از دانشجویان دانشگاه های تهران به همراه مردم نمازگزار تهران همزمان با روز ملی فناوری هسته ای و سالروز قطع رابطه با آمریکا پس از اقامه نماز در “جمعه اعتراض به بدعهدی های آمریکا و خط سازش داخلی” اقدام به برپایی راهپیمایی نمودند.

 

 

دانشجویان با در دست داشتن پلاکارد هایی با مضامین “پاسخ بد عهدی ها مرگ بر آمریکا”، “از اثرات برجام تهدید پشت تهدید” و “پاسخ تمام بد عهدی ها = ایمیل آقای ظریف و عراق چی” ، “برجام ۲و۳و۴، خواست دولت استکبار” و “چرا هیئت نظارت بر برجام در مقابل بد عهدی آمریکا ساکت است” خشم خود را از آمریکا و خط سازش داخلی نشان دادند.

 

همچنین دانشجویان و امت حزب الله با سر دادن شعارهایی همچون: “خسارت محض ما، مایه عبرت ما”، “ای کاسبان تسلیم، کجا رفت لغو تحریم”، و “مردم با غیرتیم، دلواپس عزتیم” و “نه تحریم نه تحقیر قطع مسیر ذلت”، به ادامه راهپیمایی پرداختند.

 

در انتها هم بیانیه پایانی دانشجویان و مردم نمازگزار قرائت شد