نیروهای یمنی پایگاه نظامی الدفاع را در منطقه آل شبوان استان مأرب یمن با موشک بالستیک «قاهر – ۱» هدف قرار دادند.
نیروهای یمنی پایگاه نظامی مزدوران آل سعود را در استان مارب با موشک هدف قرار دادند. در این حمله موشکی شمار زیادی از مزدوران آل سعود کشته و زخمی شدند، همچنین تجهیزات و خودروهای زرهی آنها منهدم شد.
یک منبع نظامی یمنی گفت: نیروهای یمنی پایگاه نظامی الدفاع را در منطقه آل شبوان استان مأرب با موشک بالستیک «قاهر – ۱» هدف قرار دادند. اشغالگران سعودی و مزدوران آنها از این پایگاه به عنوان مرکز تجمع و لجستیک برای حرکت به سمت دیگر مناطق استفاده می کردند.