پاریاب در یادداشتی نوشت:

مقام معظم رهبری در سالروز ارتحال امام خمینی (ره) شاخص های انقلابی بودن را مطرح نمودند.شاخص هایی که به نظر میرسد شاید در حکم تذکر جدی باشد تا یک نصیحت.بطوریکه در همین سخنرانی رهبر انقلاب نکاتی را فرمودند که گویی به در گفتند که دیوار بشنود ، ولی آنچه که تصور می شود صحبت ها دربردارنده ی یک مفهوم واحد بود آنهم….این عمار؟

در این شهر و استان و کشور کم نیستند کسانیکه ندای ولایتمداری سر می دهند ، غافل از اینکه از نعمت بصیرت بی بهره اند.خود را عمار تلقی میکنند ولی در واقع طلحه و زبیر روزگارند.در شعار ولایتمدارند اما در عمل نافی سخنان ولایت!!!

شاید این نوشته را خیلی ها به فال نیک نگیرند ولی در عوض ما بدون هیچ مصلحت اندیشی کاذبی ، تکلیفی که بر عهده مان است را در حد اعلا اجرا خواهیم کرد.وظیفه ای که ولایت مدار پنداران را از خواب غفلت بیدار کند و افرادی که عمار بودن را در شعار خلاصه کرده اند و در عین حال با هنجارهای متحجرانه درصدد القای تفکر خود به آحاد جامعه هستند را هشداری دهیم جدی تا اینکه از شیوع این تفکر تحجرگرایانه محض جلوگیری نماییم.

به بیان مصداقی تر همین افراد زمانی که مقام عظمای ولایت دولت احمدی نژاد را انقلابی خواند ناخواسته نه از روی آگاهی بر خلاف فرمایشات رهبری ، رییس جمهور آن زمان را انحرافی خواندند که البته به فرموده رهبری مسئله فرعی بود.این طیف از روی ناآگاهی و بی بصیرتی در پازل استعمار خارجی و بدخواهان داخلی قرار گرفتند و دستاوردهای ارزشمند دولت نهم و دهم را که حضرت آقا به دفعات از آن به نیکی یاد کردند به فراموشی سپردند. آیا اینگونه عمار میشوید؟

جای شکرش باقیست که این طیف به اصطلاح انقلابی را مردم خوب شناخته اند و علی الظاهر هم خود بدین نکته پی برده اند که چند سال با برپا کردن مباحثی همچون جریان انحرافی و بی بصیرت خواندن خادمان ملت در دولت نهم و دهم در واقع بازیچه دست دشمنان شدند و دریافتند که بدون احمدی نژاد توانایی عرض اندام ندارند.

امیدوارم که بی بصیرتان انقلابی نما ، دیگر از خواب زمستانی که سالهاست انها را از هوش برده بیرون بیایند و در مسیر اعتلای نظام گام بردارند.البته این از مشکلات روزگار است و هر کسی توانایی انجام این را ندارد که در اوج تهمت و افترا سکوت کند تنها برای حفط اقتدار انقلاب.سکوتی که در طی این سه سال درس های بزرگی به افرادی داد که داعیه انقلابی بودنشان گوش همگان را کر میکرد ولی در وادی عمل خلافش را ثابت کردند.

محمدرضا پاریاب