اولین نشریه میثاق در سال جدید منتشر شد.

شما میتوانید از اینجا نشریه را دانلود کنید.

لطفا نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.