🔰اولین برنامه رسمی انجمن اسلامی در سال تحصیلی جدید

📍اعتماد به 🇺🇸امریکا🇺🇸 آری یا خیر؟!؟

📍مهمانان ویژه :
🔹علی مهرابی مدیر مجموعه بین المللی SP
🔹مهدی منصوریار دومین مخترع برتر دنیا در سال ۲۰۱۴

📍همراه با مناظره دانشجویی:
🔸امیر حسین زرنگار موافق رابطه با آمریکا
🔸میلاد زردان مخالف رابطه با آمریکا
➕تریبون آزاد دانشجویی

🔰و برای اولین بار همراه با ویدئو کنفرانس زنده با تحلیلگران شبکه های FOX NEWS و CNN

📆یک شنبه ۹ آبان
⏰ساعت ۲۰
🏢سالن منتظر قائم
🚌حرکت سرویس ها یک ربع قبل از شروع مراسم