شماره ی چهارم نشریه میثاق در سال تحصیلی جاری منتشر شد.

شما میتوانید از اینجا نشریه را دریافت کنید.

لطفا نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.

telegram.me/anjoman_yazd