رد کردن لینک ها

سلسله جلسات زنان در عرصه شکوفایی


سلسله جلسات〔 زنان در عرصه شکوفایی 〕

گفتگویی صمیمانه با دکتر سیما راغبیان؛

استاد دانشگاه،  فعال در عرصه‌های مختلف هنری و اقتصادی، کارآفرین، همسر جانباز

سه‌شنبه ۹اسفندماه_ ساعت ۱۲:۱۵_ سالن دکتر دهقان (واقع در فنی ۳،جنب نهاد رهبری)

به گفتگو بپیوندید