رد کردن لینک ها

سه شنبه های مهدوی

「 سه‌شنبه‌ای دیگر، زیر سایۀ محبت تو گذشت آقا جان… 」
آرزویم چیزی جز این نیست که هفتۀ آتی در چنین روزی، دست پر مهرت را بر سرم حس کنم! 🙂

به گفتگو بپیوندید