رد کردن لینک ها

نشریه میثاق شماره 204

🔺از سرنگونی نمی‌ترسیم!

🔺انجمن اسلامی بسیج نیست!

🔺وزارت با “زور”گانی!

🔺تبریک،حتی به شما!

🔺تنهای پیروز!

 

برای دانلود فایل pdf نشریه کلیک کنید