رد کردن لینک ها

نشریه میثاق شماره 213

💠 از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود!

⛔به عقب بر نمیگردیم

⁉️جان پدر کجاستی؟

🔷بدون تعارف با دانشجوی اتباع

🏳️تراژدی صلح

⚔️امید می‌کشد یا زنده می‌دارد؟

👩‍🎓👨‍🎓تسهیل تحصیلات

⏳اندکی صبر فرج نزدیک است

📚یک جرعه کتاب

 💔پنج دقیقه دلتنگی

👟ریگ ته کفش

برای دانلود فایل pdf نشریه کلیک کنید