رد کردن لینک ها

نشریه میثاق شماره 218 + ویژه نامه انتخابات

+ ویژه نامه انتخابات انجمن اسلامی

📰 در این شماره از نشریه خواهید خواند:

✅ ما زنده به آنیم که آرام نگیریم

 🔖 میخواهم کسی باشم

🎆 یومنا العید، یوم الغدیر

🤝 به معنای واقعی دولت

🦠 گر طالب فیضی، افتادگی آموز

🗣 از میثاق چه خبر

🎞 برداشت آخر، گامبی وزیر

👤 مصاحبه با یکی از اساتید دانشگاه

🎼 انقراض یک آغاز

🗳 ویژه نامه انتخابات

🎓 دانشجو امین جامعه

📝 اگر بخواهید میتوانید موثر واقع شوید

لیست اسامی تایید صلاحیت شده ۲۹ امین انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه یزد

برای دانلود فایل pdf نشریه کلیک کنید

به گفتگو بپیوندید