رد کردن لینک ها

وضعیت مردم آمریکا بهتر از ایران ؟

شاید در ظاهر و رسانه اینطور نمایش بدهند
که مردم آمریکا خیلی آدم های مرفهی هستند و همه در کمال آرامش به سر میبرند و مردم ایران مدام افسردگی و ناامیدی رو تجربه می‌کنند
اما این چیز فقط توی اینستا و ..
هست
آیا واقعیت داستان اینه؟؟
در هردو کشور هر دو مدل آدم وجود داره
هم در ایران آدم مرفهه وجود داره و هم در آمریکا آدم فقیر و افسرده هست که شاید وضعیتش از یک فقیر ایرانی بدتر باشه ولی هیچ رسانه ای در موردش هیچ حرفی نمیزنه
به نظرت چرا حتی خودمون هم سعی داریم اینطور بگیم که مردم آمریکا بهتر از مردم ایران هستند؟؟

آیا این یه نوع خود تحقیری نیست ؟

به گفتگو بپیوندید