رد کردن لینک ها

ویژه برنامه شاخه نبات +فیلم

ویژه برنامه شاخه نبات♨️انجمن اسلامی دانشگاه یزد تقدیم میکند:
«به مناسبت بزرگداشت روز حافظ»

🎉ویژه برنامه شاخه نبات🎉

ای بـــی‌خبــــر بکــــوش کــــه صاحب خبـــر شوی
تــا راهــــرو نباشـــی کـــــی راهـبــــــر شــــوی

✳️ با حضور خانم دکتر عالیه مهرابی 🤩


⏮قسمت اول


⏮قسمت دوم


قسمت سوم

قسمت سوم

به گفتگو بپیوندید