رد کردن لینک ها

ویژه برنامه شاخه نبات +فیلم
برچسب‌ ها برنامه ها

ویژه برنامه شاخه نبات +فیلم

♨️انجمن اسلامی دانشگاه یزد تقدیم میکند: «به مناسبت بزرگداشت روز حافظ» 🎉ویژه برنامه شاخه نبات🎉 ای بـــی‌خبــــر بکــــوش کــــه صاحب خبـــر شوی تــا راهــــرو نباشـــی کـــــی راهـبــــــر شــــوی ✳️ با حضور خانم دکتر عالیه مهرابی 🤩 ⏮قسمت اول ⏮قسمت دوم ⏮قسمت سوم ⏮قسمت سوم

بزرگداشت هفته دفاع مقدس و ۴هزار شهید استان یزد
برچسب‌ ها برنامه ها

بزرگداشت هفته دفاع مقدس و ۴هزار شهید استان یزد

🔶🔶 مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس و ۴هزار شهید استان یزد 🔹سخنران: سید ابوذر حسینی 🔹با نوای: علی زارع 🔹و روایتگری سردار فرهنگ دوست 📆 پنجشنبه ۸ مهر 🕛 ساعت ۱۹:۳۰ ◼️◼️مراسم سوگواری دهه آخر صفر: 🔻شب اول ( با حضور هیئت بقیه الله صفائیه)

برگزاری موکب دانشجویی
برچسب‌ ها برنامه ها

برگزاری موکب دانشجویی

▪️کار دستم داد آخر قلب ناپاکم حسین ▪️اربعین پای پیاده رفت از دستم که رفت… ⛺️موکب دانشجویی: 🏴بازماندگان مسیر عشق🏴 ▫️گرچه بازمانده ام،دلم آنجاست ▫️در سرم شور و در دلم غوغاست ▫️در دلم آرزوی پرواز است ▫️در سرم شور‌ و شوق عاشوراست 📍مکان:میدان فرهنگ(نعل اسبی)

برگزاری سومین دوره آموزشی تشکیلاتی رشد
برچسب‌ ها برنامه ها

برگزاری سومین دوره آموزشی تشکیلاتی رشد

🔰برگزاری سومین دوره آموزشی تشکیلاتی رشد ♨️ویژه اعضای شورا مرکزی و معاونین ✳️سرفصل ها: 🔹اخلاق تشکیلاتی 🔸اصول تشکیلاتی 🔹شیوه ی ارتباطات خواهران و برادران 🔸 اصول تدوین برنامه ی سیاسی 🔹اصول تدوین برنامه آموزشی 🔸اصول تدوین برنامه فرهنگی 🔹مدیریت رسانه در تشکیلات 🔸تاریخچه انجمن اسلامی

سلسله جلسات تحلیل دولت سیزدهم
برچسب‌ ها برنامه ها

سلسله جلسات تحلیل دولت سیزدهم

سلسله جلسات تحلیل دولت سیزدهم 🇮🇷ایستگاه بهارستان🇮🇷 📢وکلای ملت پای حرف دانشجو 🔻محور های برنامه: 🔶تحلیل کلی کابینه سیزدهم 🔶دلایل موافقت و مخالفت وزرا؟! 🔶میزان کارآمدی کابینه سیزدهم؟! 🔶بررسی وعده ی شفافیت در مجلس؟! 🔶بررسی سوالات و شبهات دانشجویان پیرامون صلاحیت وزرا در مجلس ✅گفتگو

جشنواره نهاد های دانشجویی دانشگاه یزد

جشنواره نهاد های دانشجویی دانشگاه یزد

  💢جشنواره نهاد های دانشجویی دانشگاه یزد 👨‍🎓👩‍🎓 ✅ با معرفی برترین انجمن ها، کانون ها، تشکل ها و نشریات دانشگاه یزد 📆زمان؛۲۶مهرماه 🕘ساعت؛۱۸:۰۰ 🔺مکان؛(بصورت حضوری و مجازی😉✌🏻) 🔶️مجازی؛ http://yazd.ac.ir/links 🔷️حضوری؛ صحن دانشجو دانشگاه یزد 😷با رعایت پروتکل های بهداشتی ♦️شماهم دعوتید

نشریه میثاق شماره 3
برچسب‌ ها نشریه میثاق

نشریه میثاق شماره 3

قصـه از بیسـت خـرداد 92 شـروع شـد زمانـی کــه بــه علــت شــکاف در جبهــه اصولگرایــان بــا کمــال تعجــب دکتــر حســن روحانــی بــا18613329 رای یعنــی کمتــر از یــک درصــد بیشــتر از نصــف آرا)71/50 درصــد(را اخـذ نمـود تـا بـا خـوش شانسـی کار بـه دور دوم نکشـد وکلیـد

نشریه میثاق شماره 2
برچسب‌ ها نشریه میثاق

نشریه میثاق شماره 2

قصـه بـه جـای رسـید کـه رسـتم پـس از اشـتباه خطیـری کـه انجـام داد و بــه جــای اینکــه از کمربنــدی بــرود وارد یــزد شــد،آدرس محلــی جهــت تعویـض نعـل اسـبش گرفـت امـا بـه دلیـل ایـن کـه فارسـی کهـن صحبـت مـی کـرد او را بـه میـدان نعـل اسـبی

نشریه میثاق شماره 1
برچسب‌ ها نشریه میثاق

نشریه میثاق شماره 1

پیشــنهاد ایــن اســت کــه همــان شــعار » هــم چــرخ زندگــی مــردم بچرخــد هــم چـرخ سـانتریفیوژها« مـردم کـه از خیـر چرخیـدن چـرخ سـانتریفیوژها گذشـتند حداقـل ایـن قســمت از شــعار را محقــق کنیــد کــه چــرخ زندگــی مــردم بچرخــد و یــک ســر بــه وزارت امــور اقتصـاد و دارایـی