رد کردن لینک ها

استکبار جهانی

به نظرت شروع کننده این اختلاف کی بوده ؟
برچسب‌ ها استکبار جهانی

به نظرت شروع کننده این اختلاف کی بوده ؟

طبق تاریخ و صحبت های خود رئیس جمهور آمریکا (کارتر ) بعد از سال ۵۷ در در نهم دی ۱۳۵۸ شورای امنیت سازمان ملل تحت فشار آمریکا قطعنامه ۴۶۱ را در موضوع مجازات‌های اقتصادی علیه ایران تصویب کرد و تا ۱۷ دی به ایران مهلت